Работно време

От понеделник до петък

07:30 – 09:30
17:00 – 21:00

Събота

10:00 – 13:00

Неделя

16:00 – 19:00