Ценоразпис

Единични посещения

Единично посещение

10 лв.

Индивидуална тренировка

20 лв.

Карти

10 посещения

(включва 1 клас дневно)

70 лв.

12 посещения

(включва 1 клас дневно)

85 лв.

Неограничен достъп

(включва и специалните класове)

120 лв.